om oss

Gemenskap · Kunskap · Vänskap

Det är vad en riktig bisyssla ska handla om.

föreningen

Foto : Anette lehto

Gemenskap · Kunskap · Vänskap

Tanums Biodlare är en förening för biodlare i Tanums Kommun med omnejd. Vi arbetar för att främja biodling och sprida kunskap om bin och andra pollinerares betydelse för vår ekosystem.

För att öka kunskapen om biodling och bidra till hållbar utveckling, anordnar föreningen kurser, föredrag och studiebesök.

I vår nya föreningslokal har vi stora möjligheter att utöka våra träffar och hålla temakvällar även under vinterhalvåret. Vilket vi planerar för under 2024.

Gemenskap känner vi i vårt gemensamma intresse för biodling. Vi samlas varannan vecka i vår bigård där vi har 8 samhällen. Träffarna börjar tidig vår och slutar när vi vintrar in våra samhällen. Genom vårt gemensamma intresse i föreningen, knyts många nya vänskapsband.

bigården

Foto från föreningens fotoalbum

Vår bigård finns på Humlekärr där vi även har vår fina föreningslokal.

Det främsta syftet med bigården är utbildning. Vi har åtta samhällen som bas. Från dessa samhällen får våra kursdeltagare göra avläggare, som de sedan kan köpa av föreningen.

Drottningodling och kurser i att odla drottningar är en annan viktig aktivitet. Drottningarna säljs i första hand till kursdeltagarnas avläggare och till föreningens medlemmar.

Vi provar olika skötselmetoder för att ytterligare utveckla och lära oss mer om biskötsel. Dessutom ger bigården en fin inkomst till föreningen.

Bigårdsgruppen består av 8 personer som ansvarar för föreningsbigården.

Varje år tar vi in en praktikant som kan bli en ny medlem i bigårdsgruppen. På detta sätt blir vi flera som kan ta hand om våra bisamhällen.

Föreståndare

Assistenter

Praktikant

bibarnen

Foto från föreningens fotoalbum

Vår sommaraktivitet för barn

Eldsjälarna som arbetar med bibarnen.