varmt välkommen att

kontakta oss

styrelse & ledningsgrupper

Ordförande ordf@tanumsbiodlare.se Maria Martinez Karlsson 070-667 76 35
Vice Ordförande v.ordf@tanumsbiodlare.se Jenny Axelson Karlsson 0761-877741
Sekreterare Siv Svensson 070-649 68 73
Kassör Magnus Bergstedt 070-287 01 40
Ledamot Eva Joelsson 072-307 01 67
Ledamot Eva Tisell 0703-675850
Ledamot Lars Joelsson 0768-678839

Föreståndare Håkan Karlsson 070-537 04 02
Föreståndare Eva Joelsson 072-307 01 67
Assistent Lennart Karlsson 070-628 51 98
Assistent Jan-Evert Mathson 070-685 16 04
Assistent Anja Randa 070-307 92 34
Assistent Vello Römmel 070-615 42 13
Assistent Frida Westman 070-696 00 89
Praktikant Eva Tisell 072-076 26 46
Praktikant Petra Bullarsjö 073-678 49 66
Sammankallande Anja Randa 070-307 92 34
Ulla-Britt Karlsson 070-252 45 49
Bodil Martinsson 070-544 05 47
Ulla Ericson 070-555 50 78
Sofia Melander 070-658 88 45
Samankallande Maria Martinez Karlsson 070-667 76 35
Svea Arvidsson 070-160 70 04
Eva Ahlström 070-383 33 04
Natalia Afanaseva 070-716 68 09
Revisor Suppleant Henrik Hubinette 070-331 73 37
Sammankallande Revisor Anita Älgemoen 070-240 91 00
Revisor Helene Tandemar
Sammankallande Anja Randa 070-307 92 34
Daniel Bodin 073-336 53 65
Bodil Martinsson 072-742 06 91
Bitillsyn Tanum o9a@tanumsbiodlare.se Vello Römmel 070-615 42 13
Bitillsyn Länstyrelsen karin.jarl@lansstyrelsen Karin Jarl 070-277 71 42
Ordförande

Maria Martinez Karlsson
ordf@tanumsbiodlare.se
076-667 76 35

Vice Ordförande

Jenny Axelsson Karlsson
076-1877741

Sekreterare

Siv Svensson
070-649 68 73

Kassör

Magnus Bergstedt
070-287 01 40

Ledamot

Eva Joelsson
072-307 01 67

Ledamot

Eva Tisell
070-3675850

Ledamot

Lars Joelsson
076-8678839

Föreståndare

Håkan Karlsson
070-537 04 02

Föreståndare

Eva Joelsson
072-307 01 67

Assistent

Lennart Karlsson
070-628 51 98

Assistent

Jan-Evert Mathson
070-685 16 04

Assistent

Anja Randa
070-307 92 34

Assistent

Vello Römmel
070-615 42 13

Praktikant

Frida Westman
070-696 00 89

Sammankallande

Anja Randa
070-307 92 34

Assistent

Ulla-Britt Karlsson
070-252 45 49

Assistent

Bodil Martinsson
070-544 05 47

Assistent

Ulla Ericson
070-555 50 78

Assistent

Sofia Melander
070-658 88 45

Samankallande

Maria Martinez Karlsson
070-667 76 35

Assistent

Svea Arvidsson
070-160 70 04

Assistent

Eva Ahlström
070-383 33 04

Assistent

Natalia Afanaseva
070-716 68 09

 

Revisor Suppleant

Henrik Hubinette
070-331 73 37

Sammankallande Revisor

Anita Älgemoen
070-240 91 00

Revisor

Helene Tandemar

Sammankallande

Anja Randa
070-307 92 34

Assistent

Daniel Bodin
073-336 53 65

Assistent

Bodil Martinsson
072-742 06 91

Bitillsyn Tanum

Vello Römmel
o9a@tanumsbiodlare.se
070-615 42 13

Bitillsyn Länstyrelsen

Karin Jarl
karin.jarl@lansstyrelsen
070-277 71 42

Illustration av bin som svärmar

få hjälp med en bisvärm

ring

0776-860701

bli medlem hos oss

Gemenskap · Kunskap · Vänskap

Ansökan om medlemskap i vår förening sker via Sveriges Biodlares Riksförbund

När du registrerar dig ombeds du välja vilket distrikt och vilken förening du vill bli medlem i.
För att bli medlem i Tanums Biodlare gör du följande val,

Distrikt

Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt:

Förening:

197 Tanum

Som medlem kommer du träffa många trevliga biodlare som inget hellre vill än att dela med sig av sin kunskap på våra träffar, utflykter eller kurser. I medlemskapet ingår också Bitidningen, den skickas till alla medlemmar 9 gånger per år. Många nyttiga och praktiska tips om biodling blandat med rent vetenskapliga artiklar om bin.

hitta till oss