varmt välkommen att

kontakta oss

styrelse & ledningsgrupper

Ordförande ordf@tanumsbiodlare.seMaria Martinez Karlsson070-667 76 35
Vice Ordförande v.ordf@tanumsbiodlare.seJenny Axelson Karlsson0761-877741
SekreterareSiv Svensson070-649 68 73
KassörMagnus Bergstedt070-287 01 40
LedamotEva Joelsson072-307 01 67
LedamotEva Tisell072-0762646
LedamotLars Joelsson0768-678839

 

Föreståndare Håkan Karlsson 070-537 04 02
Föreståndare Eva Joelsson 072-307 01 67
Assistent Lennart Karlsson 070-628 51 98
Assistent Petra Bullarsjö 073-6784966
Assistent Anja Randa 070-307 92 34
Assistent Vello Römmel 070-615 42 13
Assistent Marie Petersson
Assistent Eva Tisell 072-076 26 46
Praktikanter Alexandra Alexandersson
Praktikanter Tove Svensson
Sammankallande Anja Randa 070-307 92 34
Ulla-Britt Karlsson 070-252 45 49
Bodil Martinsson 070-544 05 47
Ulla Ericson 070-555 50 78
Sofia Melander 070-658 88 45
Samankallande Eva Ahlström
070-383 33 04
Svea Arvidsson 070-160 70 04
Natalia Afanaseva
070-716 68 09


Revisor Suppleant Henrik Hubinette 070-331 73 37
Sammankallande Revisor Anita Älgemoen 070-240 91 00
Revisor Helene Tandemar
Sammankallande Anja Randa 070-307 92 34
Daniel Bodin 073-336 53 65
Bodil Martinsson 072-742 06 91
Bitillsyn Tanum o9a@tanumsbiodlare.se Vello Römmel 070-615 42 13
Bitillsyn Länstyrelsen karin.jarl@lansstyrelsen Karin Jarl 070-277 71 42
Ordförande

Maria Martinez Karlsson
ordf@tanumsbiodlare.se
070-667 76 35

Vice Ordförande

Jenny Axelsson Karlsson
076-1877741

Sekreterare

Siv Svensson
070-649 68 73

Kassör

Magnus Bergstedt
070-287 01 40

Ledamot

Eva Joelsson
072-307 01 67

Ledamot

Eva Tisell
072-0762646

Ledamot

Lars Joelsson
076-8678839

Föreståndare

Håkan Karlsson
070-537 04 02

Eva Joelsson
072-307 01 67

Assistenter

Lennart Karlsson

Eva Tisell,

Petra Bullarsjö

Anja Randa,

Marie Petersson

Vello Römmel

Praktikanter

Tove Svensson

Alexandra Alexandersson

Sammankallande

Anja Randa
070-307 92 34

Assistent

Ulla-Britt Karlsson
070-252 45 49

Assistent

Bodil Martinsson
070-544 05 47

Assistent

Ulla Ericson
070-555 50 78

Assistent

Sofia Melander
070-658 88 45

Samankallande

Eva Ahlström
070-383 33 04

Assistent

Svea Arvidsson
070-160 70 04

Assistent

Natalia Afanaseva
070-716 68 09

 

 

 

Revisor Suppleant

Henrik Hubinette
070-331 73 37

Sammankallande Revisor

Anita Älgemoen
070-240 91 00

Revisor

Helene Tandemar

Sammankallande

Anja Randa
070-307 92 34

Assistent

Daniel Bodin
073-336 53 65

Assistent

Bodil Martinsson
072-742 06 91

Bitillsyn Tanum

Vello Römmel
o9a@tanumsbiodlare.se
070-615 42 13

Bitillsyn Länstyrelsen

Karin Jarl
karin.jarl@lansstyrelsen
070-277 71 42

Illustration av bin som svärmar

få hjälp med en bisvärm

ring

0776-860701

bli medlem hos oss

Gemenskap · Kunskap · Vänskap

Ansökan om medlemskap i vår förening sker via Sveriges Biodlares Riksförbund

När du registrerar dig ombeds du välja vilket distrikt och vilken förening du vill bli medlem i.
För att bli medlem i Tanums Biodlare gör du följande val,

Distrikt

Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt:

Förening:

197 Tanum

Som medlem kommer du träffa många trevliga biodlare som inget hellre vill än att dela med sig av sin kunskap på våra träffar, utflykter eller kurser. I medlemskapet ingår också Bitidningen, den skickas till alla medlemmar 9 gånger per år. Många nyttiga och praktiska tips om biodling blandat med rent vetenskapliga artiklar om bin.

hitta till oss