Styrelsemöte

Kärret Humlekärr 13, Fjällbacka, Sweden

Styrelsemöte på Kärret 18:30

Årsmöte

Kärret Humlekärr 13, Fjällbacka, Sweden

Välkomna. Föreningen bjuder på förtäring.