Tanums Biodlareförening's hemsida

Hej och välkommen till Tanums Biodlareförening.
Med den här sidan vill vi slå ett slag för vår förening och biodling i synnerhet.
Här kan Du hitta information om föreningen, biodling, kurser, aktiviteter mm.

Mycket Nöje!

ADVENT

EN TREVLIG ADVENT


ÖNSKAS ALLA
TANUMS BIODLAREFÖRENING

Aktuellt 2019. Mer info längre ner.

Datum Tid Aktivitet
19102709:15-16:00Biodlingskonferens, Vänersborg.
19111011:00-Oxalsyrabehandling i föreningsbigården.
19111918:30-21:15Årsmöte.
19112413:00-16:00Biodlingskonferens, bekämpningsmedel. Västra Tunhem.
20011518:30-21:00Styrelsemöte. Hos Eva J. Sjöröd.
200201Sista dagen för att anmäla sig till nybörjarkursen
200208Distriktets årsmöte, Munkedal.
20022518:30-21:15Nybörjarkursen startar.

Övrig information.

Kända fall av amerikansk yngelröta -2019.
Senaste uppdateringarna.

Vad hände år:  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

PRESS-STOPP. Publicerad: 190619

CONGRATULATIONS

"Lilla"
Tanums Biodlareförening har nu
Över

100

medlemmar!
 

Vi finns numera på Facebook. Publicerad: 170313

Medlemsavgift 2020. Publicerad: 191031

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2020.
SBR skickar ut en faktura på medlemsavgiften. Den kommer nu i början av november.
Medelmsavgiften skall vara betald senast 30/11 2019.
Vid senare betalning, riskerar man att bli utan januarinumret av bitidningen.

OBS! Det kommer ingen påminnelse!!

Ny medlem?
Betalar du medlemsvagiften eter den 1 oktober, så gäller den för resten av året och givetvis hela 2020.

30 Strömstad. Publicerad: 191026

Den 22/10 beslutade jordbruksverket häva skydds- och övervakningsområdena i Strömstad.

Oxalsyra. Publicerad: 191020

Nu är hösten här, och det är dags att tänka på oxalsyrabehandling av samhällena.
Vi ska givetvis också behandla samhällena i föreningsbigården.
När det skall ske meddelas via SMS.

Det blir söndagen den 10/11. Vi börjar kl 11:00.

Läs mer om oxalsyrabehandling.

191119. 18:30. Årsmöte. Kärret. Publicerad: 191026

ÅRSMÖTE

FÖR TANUMS BIODLAREFÖRENING

Tanums biodlareförening kallar till årsmöte

Tisdag den 19 november 2019 kl 18.30. Plats: Kärrets IF.

 

Välkommen på årsmöte, mötet inleds med sedvanliga förhandlingar enligt bifogad dagordning.

Styrelsen välkomnar alla bi-intresserade till årsmötet, men för att vara röstberättigad vid årsmötet måste man vara medlem.
Vid betalning av nytt medlemskap från idag och resterande del av år 2019 gäller medlemskapet även under år 2019. Nytt medlemskap tecknas på www.biodlarna.se. Där kan också befintliga medlemmar se och ändra sina egna adresser och telefonuppgifter vid behov.

OBS OBS
Vi i styrelsen vill komma med en uppmaning om att skicka in årets årsrapport. I år kommer vi att lotta ut en drottning till de som lämnar in sin årsrapport, hon levereras när de första drottningarna kläckts nästa år. Årsrapporten finns att ladda ner, se nedan. Blanketten kommer också att finnas på årsmötet. Det är bara ordförande som ser namnen på de som skickar in rapporten. I den rapport som går till förbundet, är man helt anonym.

Hoppas även att alla anmält uppställningsplats till länsstyrelsen. Det är viktigt bl.a. ur bihälsoperspektiv, då man kan ringa in och lättare eliminera ett utbrott av t.ex. amerikansk yngelröta. Uppgifterna om uppställningsplats är inte offentliga så de medverkar inte till stöld och skadegörelse och inga sådana uppgifter går till skattemyndigheten. Uppgifterna är endast till för att skydda biodlaren och dennes bisamhällen.

 

Årsmötesförhandlingar.

Rapport från föreningsbigården.

Förslag på aktiviteter för kommande år och frågor välkomnas, och kan lämnas till styrelsen.

Årsrapport för 2019 kan tas med och lämnas på mötet.

Kort information om vax och vaxhantering.

Lotteri.

Det kommer att finnas möjlighet att lämna in vax och ramar fvb Töreboda.

Föreningen bjuder på smörgås, kaffe, te.

Styrelsen önskar alla medlemmar

VÄLKOMNA

Årsmötesdokument:

INTRESSEANMäLAN KOMMITTEER OCH ARBETSGRUPPER. Publicerad: 161125

INTRESSEANMÄLAN KOMMITTEER OCH ARBETSGRUPPER


UTFLYKTSKOMMITTEE (ca 2 personer per utflykt)

Uppgifter:
Betämma och boka ett valfritt utflyktsmål med bianknytning.
Anmäla tid och resmål till Vello Römmel som ser till att skriva in det på hemsidan. (i god tid).
Anmäla tid och resmål till Eva Ahlström som skickar ut sms-påminnelse strax innan.
Vara kontaktperson för samåkning till utflykten.
Var och en medlem tar med eget fika.

LOKALGRUPP (så många som möjligt)

Ange intresse för att vara med och ordna med föreningslokal innomhus och ställa iordning för föreningsbigård utomhus.
Innomhus t.ex. målning, tapetsering, fixa möbler.
Utomhus t.ex. röja för bigård, sätta upp avgränsning/staket, fixa bra underlag för kuporna.

SKOLINFOGRUPP (ca 2 personer per skolbesök

Uppgifter:
Informera ""entusiasmera"" skolbarn om bin, biodling, honung i respektive skola. Boka besök med
lärare i skolan, ta med lämpligt material samt besöka förskola/skola. Målgrupp är barn i åldern ca 5-10 år.
Meddela styrelsen när och var skolbesök planeras, innan besöket genomförs, samt meddela efter skolbesöket om barnens intresse,
lärdomar inför nästa skolbesök, vilket material som använts osv.

DROTTNINGODLINGSGRUPP

Uppgift:
Odla drottningar i grupp i föreningens bigård till försäljning för föreningens räkning.
Tidsperiod ca maj-aug.
Krav för att vara med: Genomgången drottningodlingskurs.
Gruppen fulltalig, men gör gärna en intresseanmälan.

FESTKOMMITTE (ca 2 personer per fest)

Uppgifter:
Ordna fest för egna föreningens medlemmar i första hand.
Men även andra biföreningar i distriktet kan inbjudas via Bitidningen. (måste vara ute i god tid).
Uppgifter: Planera datum, boka lokal eller plats, ordna förutsättningar för förtäring på något sätt.
Om det behövs pengar till festen (lokalhyra eller liknande) så måste det tas upp och godkännas på ett styrelsemöte innan festen annonseras ut).
Ta emot anmälningar och avgift för festen om den är självfinansierad.
Meddela Vello Römmel som lägger ut info på hemsidan.
Meddela Eva Ahlström som skickar ut sms-påminnelse strax innan festen.
(Tips: att var och en tar med egen förtäring eller att alla bidrar med något till gemensam förtäring)

Ladda ned som PDF

2019 Kända fall av amerikansk yngelröta i VG- och Hallands-län.

VeckaTillsynsdistriktKommun
33O6BOrust
2841BUlricehamn
2640ABorås

Mer info på Länsstyrelsens hemsida om biodling.

Historik från tidigare år.

Senaste uppdateringarna

2019-12-01 Startsidan: Advent.
2019-11-19 Startsidan: Distriktets årsmöte. Om föreningen:Valresultaten införda.
2019-11-16 Startsidan: Biodlingskonferens 24/11.
2019-11-11 Startsidan: Vaxinlämning.
2019-10-31 Startsidan: Medlemsavgiften mm.
2019-10-26 Startsidan: Årsmötet.
2019-09-12 Startsidan: Biodlardagen.
2019-09-12 Startsidan: Kompletterande info om höstmötet.
2019-08-26 Startsidan: Info höstmötet.
2019-08-17 Startsidan: Nytt utbrott amerikansk yngelröta.
2019-08-04 Startsidan: Möte Rossö. Ämne amerikansk yngelröta mm.
2019-07-02 Startsidan: Utbrott amerikansk yngelröta. Annons borttagen
2019-07-02 Startsidan: Utbrott amerikansk yngelröta.
2019-06-05 Köp o sälj: Ny annons.
2019-05-21 Startsidan: Enkät om övervintring.
2019-05-09 Startsidan: Plåttak, studiebesök.
2019-04-25 Startsidan: Kalendern. Röd Herregård.
2019-04-20 Köp o sälj: Ny annons.
2019-04-15 Startsidan: Kalendern.
2019-04-09 Startsidan: Distriktets vårmöte.
2019-04-03 Aktiviteter: Referat från honungstävlingen.
2019-04-02 Startsidan: Röd Herrgård, Halden.
2019-03-13 Startsidan: Kalendern uppdaterad.
2019-01-08 Startsidan: Kalendern uppdaterad. Nyhetbsbrev från SBR.