Tanums Biodlareförening's hemsida

Hej och välkommen till Tanums Biodlareförening.
Med den här sidan vill vi slå ett slag för vår förening och biodling i synnerhet.
Här kan Du hitta information om föreningen, biodling, kurser, aktiviteter mm.

Mycket Nöje!

Slungat? Behöver burkar?. Publicerad: 180621

Föreningen har ett litet lager av glasburkar, 700g. Säljes på flak om 24 burkar. Lock ingår.
Det finns även extralock att köpa.

Till beställningsformuläret.

För mera info kontakta Bertil eller Vello.

Aktuellt 2018. Mer info längre ner.

Datum Tid Aktivitet
2018Starta livsmedelsverksamhet. Flertal kurser under året.
18062618:30-Tisdagsträff i föreningsbigården. Kalibrera refraktometern.
18071018:30-Tisdagsträff i föreningsbigården.
18071718:30-21:15Styrelsemöte, Kärret.
18072418:30-Tisdagsträff i föreningsbigården.
18080718:30-Tisdagsträff i föreningsbigården.
18081112:00 - Besök av Kville Hushållningsgille. Prel. datum.
18082118:30-Tisdagsträff i föreningsbigården.

Övrig information.

Kända fall av amerikansk yngelröta -2018.
Senaste uppdateringarna.

Vad hände år:  2014  2015  2016  2017  2018 

Svärmfångstkupor. Tillåtna under tiden 15 maj - 31 juli.

Efter anmäl till bitillsynsman,
är det, enligt bisjukdomslagen, tillåtet att under tiden 15 maj - 31 juli, ha svärmfångstkupor stående med öppet fluster.

Försäljning av drottningar och avläggare. Publicerad: 180403

Föreningen köpte 2016 in en avelsdrottning.
Vi avser att även i år producera ett större antal drottningar efter denna.
Avsikten är att erbjuda våra medlemmar högklassiga bruksdrottningar.

Beställa drottning. Info och beställningsformulär.

 

Givetvis kommer vi också att göra ett antal avläggare. De kommer att få drottningar efter avelsdrottningen.

Beställa avläggare. Info och beställningsformulär.

Press Stop! Publicerad: 180108

 
MILJÖPRIS.
 
Tanums Biodlareförening
 
Har tilldelats kommunens
 
MILJöPRIS 2017

Kommunens beslut.

Prisutdelningen sker fredagen den 9 februari kl 20:00 i Bullaregården.

Allmänheten har tillträde.

Vi finns numera på Facebook. Publicerad: 170313

Ymphonung? Publicerad: 170815

Föreningens honung, blev väldigt slät och fin. Den lämpar sig ypperligt för att starta en ymp.

Behöver du en fin honung till din ymp? Kontakta Maria.

Pris 80:- kr/700 grams burk.

Starta livsmedelsverksamhet. Publicerad: 171122

Hej!

Denna gång skickar jag inbjudan till en aktivitet som en av mina kollegor anordnar och som kan vara intressanta för biodlare och biodlingsföretag.
Grupprådgivning för er som funderar på att bygga livsmedelslokal.
Se bifogad inbjudan för information om hur man anmäler sig.

Flera kurser under året.

Med vänliga hälsningar

Karin Jarl


Karin Jarl
Landsbygdsavdelningen, Borås
Länstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

010-224 56 51
070-277 71 42

karin.jarl@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Info och anmälan

180529. 18:30-??. Tisdagsträffarna börjar. Publicerad: 180123

Ett nytt år i bigården.

Och givetvis också för våra populära träffar.
Vi har planerat att ha träffar varannan vecka.

I år hade vi tänkt försöka ha teman på varje träff. Teman, som anknyter till det som just då är aktuellt i bigården.
Exakt vad som kommer upp på tapeten, styrs av vädret och givetvis bisamhällenas utveckling.

Vid några tillfällen kommer vi att ha speciella aktiviteter.
Några är redan spikade:

180505: Materialvård. Vi fixar till ramar mm.

180529: Ergonomi för biodlare. Att lyfta rätt. Metoder o hjälpmedel.

180626: Kalibrering av refraktometer. Vi tittar speciellt på metoden med olivolja.

Ett förslag på övriga teman skulle kunna vara:
 
Rekapitulation av vårkollen, tillsättning av yngellåda. Odla drottning? Dags för skattlåda?
Svärmtendenser, hur förebygga? Nästa skattlåda? Dags för varroagaller.
Flusterobservationer. Svärmceller, vad göra? Koll av nedfallet. Göra avläggare.
Koll av nedfall. Utrymme? Behövs en skattlåda? Svärmkoll?
Svärmkoll. Dags att slunga, eller förbereda för nästa gång?
Arbetspass: Skatta, täcka av, slunga, sila. Om inte redan gjort, spärra drottningen på en låda.
Blir det någon ljung. Hur har avläggarna utvecklats? Byta drottning?
Blev det ingen ljung, då kan vi slutskatta. Annars kollar vi bara utrymmet.
Och givetvis de frågor/undringar Du har.

GLÖM INTE FIKAKORGEN!

INTRESSEANMäLAN KOMMITTEER OCH ARBETSGRUPPER. Publicerad: 161125

INTRESSEANMÄLAN KOMMITTEER OCH ARBETSGRUPPER


UTFLYKTSKOMMITTEE (ca 2 personer per utflykt)

Uppgifter:
Betämma och boka ett valfritt utflyktsmål med bianknytning.
Anmäla tid och resmål till Vello Römmel som ser till att skriva in det på hemsidan. (i god tid).
Anmäla tid och resmål till Eva Ahlström som skickar ut sms-påminnelse strax innan.
Vara kontaktperson för samåkning till utflykten.
Var och en medlem tar med eget fika.

LOKALGRUPP (så många som möjligt)

Ange intresse för att vara med och ordna med föreningslokal innomhus och ställa iordning för föreningsbigård utomhus.
Innomhus t.ex. målning, tapetsering, fixa möbler.
Utomhus t.ex. röja för bigård, sätta upp avgränsning/staket, fixa bra underlag för kuporna.

SKOLINFOGRUPP (ca 2 personer per skolbesök

Uppgifter:
Informera ""entusiasmera"" skolbarn om bin, biodling, honung i respektive skola. Boka besök med
lärare i skolan, ta med lämpligt material samt besöka förskola/skola. Målgrupp är barn i åldern ca 5-10 år.
Meddela styrelsen när och var skolbesök planeras, innan besöket genomförs, samt meddela efter skolbesöket om barnens intresse,
lärdomar inför nästa skolbesök, vilket material som använts osv.

DROTTNINGODLINGSGRUPP

Uppgift:
Odla drottningar i grupp i föreningens bigård till försäljning för föreningens räkning.
Tidsperiod ca maj-aug.
Krav för att vara med: Genomgången drottningodlingskurs.
Gruppen fulltalig, men gör gärna en intresseanmälan.

FESTKOMMITTE (ca 2 personer per fest)

Uppgifter:
Ordna fest för egna föreningens medlemmar i första hand.
Men även andra biföreningar i distriktet kan inbjudas via Bitidningen. (måste vara ute i god tid).
Uppgifter: Planera datum, boka lokal eller plats, ordna förutsättningar för förtäring på något sätt.
Om det behövs pengar till festen (lokalhyra eller liknande) så måste det tas upp och godkännas på ett styrelsemöte innan festen annonseras ut).
Ta emot anmälningar och avgift för festen om den är självfinansierad.
Meddela Vello Römmel som lägger ut info på hemsidan.
Meddela Eva Ahlström som skickar ut sms-påminnelse strax innan festen.
(Tips: att var och en tar med egen förtäring eller att alla bidrar med något till gemensam förtäring)

Ladda ned som PDF

2018 Kända fall av amerikansk yngelröta i VG- och Hallands-län.

VeckaFörsamlingKommun
25Veddige-KungsäterVarberg
21Laholm Laholm
17Skee-TjärnöStrömstad

Mer info på Länsstyrelsens hemsida om biodling.

Historik från tidigare år.

Senaste uppdateringarna

2018-05-09 Köp o sälj: Annons borttagen.
2018-05-02 Startsidan: Årets första utbrott ev amerikansk yngelröta.
2018-05-01 Köp o sälj: Ny annons.
2018-04-30 Köp o sälj: Ny annons.
2018-04-13 Startsidan: Kalendern uppdaterad.
2018-04-05 Startsidan: Drottningar och avläggare.
2018-03-23 Startsidan: Studieresa Norge.
2018-02-12 Startsidan: Föreläsning bihälsa.
2018-02-10 Startsidan: Fler kurser.
2018-01-23 Startsidan: Datum för aktiviteter.
2018-01-08 Startsidan: Miljöpriset.