Torget, köp och säljsida.

Vill Du ha en annons införd, så sänd ett mejl med önskad text till föreningen (länk till vänster, under menyn). Annonsen förs efter granskning in här, och tas bort efter 30 dagar, eller tidigare om det blir aktuellt. Meddela om Du behöver ha den längre än 30 dagar.

Köpes. Säljes Skänkes/Efterlyses   

SäljesBisamhällen o div mtrl. Införd 220124

Bin och kupmaterial
Bisamhällen på LN och HN ramar till våren.
Nätbottnar passar LN och HN nya
2-dr bottnar LN med varroabricka nya
P-kupor enram LN och HN för 2 drottningar renoverade
P-kupor för 3 drottningar nya
Kuplyftare som passar till nätbottnar
Reservbottnar beg.
Pris enligt överenskommelse.

Intresserad?
Kontakta Bertil Berntsson. Mobil: 070-623 81 69 e-post