Oxalsyrabehandling

Kort information om oxalsyrabehandling.

Höst = Oxalsyrabehandling? Publicerad: 181010


Lite information om varroa och oxalsyra.

Snart är vi väl klara med skattning, slungning, infordring...
DVS dags att fundera på nästa steg, någon form av varroabekämpning. Den bekämpning vi gör nu på hösten syftar till att få ner kvalstertrycket på låg nivå, så att bina får en bra start nästa vår. Det har alltså inget med friska vinterbin att göra. Det tåget gick ungefär månadsskiftet juli/augusti.

Oxalsyra eller myrsyra-behandling? Har man gjort andra bekämpningsåtgärder under säsongen borde det räcka med en oxalsyrabehandling. Misstänker man hög kvalsternivå, kan det vara befogat med både och. (Vi har nog många gånger betydligt mer kvalster än vi vill tro!)

Oxalsyrabehandlingen skall göras när samhället är yngelfritt, dvs slutet oktober och framåt (oxalsyren tränger ej in i täckta celler, och är alltså verkningslös mot kvalster i täckta yngelceller).

Bina skall helst ha gått i vinterklot, det gör att oxlsyrablandningen sprids efektivare bland bina.
Utetemperaturen får ej vara under -5 gr celsius.

Man droppar oxalsyralösningen på bina i kakgatorna, alltså inte på ramarna.

Man blandar till oxalsyralösningen med viktförhållandena 75:1000:1000.
DVS 75 g oxalsyrakristaller (skall vara oxalsyradihydrat) blandas med en liter vatten och ett kg socker. Då får man ca 1,7 liter brukslösning. Räcker till ca 50 samhällen.

Påsen med oxalsyran från föreningen blandas till så här:

Oxalsyra1 påse7,5 gram
Socker100 gram(1 hg)
Vatten100 cl(1 dl)

Räcker alltså till ca 5 samhällen (det blir ju ca 1,7 dl).

Rör om ordentligt. Allt ska lösa sig.
Serveras ljummen (ca 40 grader).
Utetemperatur ej under -5 grader.

Lösningen har begränsad hållbarhet och bör förbrukas inom några veckor.

Dosering för LN-ramar/lådor:

  • Litet samhälle 20-25 ml.
  • Normalt samhälle 25-30 ml.
  • Stort samhälle 30-35 ml.
Skall vi vara riktigt petiga borde större ramar kräva större dos, t. ex. norskramar ca 20 % mer.

Lycka till/Vello

Mer att läsa:

  • SBR Om Varroa
  • Broschyren Varroabekämpning med ekologiska metoder (PDF)
  • Broschyren Varroabekämpning med spärrbox (PDF)
  • Broschyren Bekämpa Varroa (PDF)