Om föreningen

 Tanums Biodlareförening har sina rötter från förra seklets begynnelse.

  Vi har medlemmar i alla åldrar, alla har ett gemensamt intresse - Bin och Biodling.
  Många av oss har egna bin/bisamhällen. Andra är för tillfället utan, eller är bara intresserade av bodling i allmänhet.
  Vi har kurser i biodling, gör besök hos andra biodlare, möten/föredrag, film/bildvisningar mm.

Grupp SMS. Publicerad: 181022

Lite kort om grupp-SMS.
Det är frågan om ENVÄGSKOMMUNIKATION, dvs från styrelsen till föreningens medlemmar.
Alltså ingen ide att svara på dessa meddelanden, svaret hamnar i tomma intet.

Vill Du veta mer, eller har någon information, kontakta avsändaren direkt, alternativt någon i styrelsen.

Vello

 

Styrelsen och funktionärer för 2021-22

Vill/Kan Du hjälpa till att föra föreningen framåt?. Publicerad: 191220

En förening är inte starkare än dess funktionärer.
För att kunna utvecklas bhövs ständigt nya krafter och ideer.
Är Du intresserad av att föra föreningen framåt?
Kolla här vad vi behöver i form av personal, som kan avlasta styrelsen en del uppgifter.

Befattning  NamnTelefonMobilE-post
Ordförande  Maria Martinez Karlsson 070-667 76 35 e-post
V. ordf.  Sofia Melander 0525-530 78 070-658 88 45e-post
Sekreterare   Siv Svensson 0525-353 53 070-649 68 73 e-post
Kassör  Magnus Bergstedt070-287 01 40 e-post
Ledamot  Annabell Olsson 0525-35060 070-541 50 60 e-post
Ledamot  Ulla Ericson 070-555 50 78 e-post
Ledamot  Eva Joelsson 0524-701 67 072-307 01 67 e-post
Ledamot  Tore Hansson 070-714 11 13e-post
LedamotTomas Melander0525-530 78 073-371 88 99 e-post
 
 UtbildningsansvarigSiv Svensson 0525-353 53 070-649 68 73 e-post
 Admin medlemsregistretEva Joelsson 0524-701 67 072-307 01 67 e-post
 Admin SMS-grupperEva Joelsson 0524-701 67 072-307 01 67 e-post
 
Bigården: Föreståndare:  Håkan Karlsson 0525-370 66 070-537 04 02 e-post
Bigården: Föreståndare:  Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
Bigården: Bisittare:  Bertil Berntsson0525-351 34 070- 623 81 69 e-post
Assistent:  Jan-Evert Mathson0525-206 77 070-685 16 04 e-post
Assistent:  Vello Römmel0525-354 41 070-615 42 13 e-post
Assistent:  Eva Joelsson 0524-701 67 072-307 01 67 e-post
Assistent:  Anja Randa 0525-420 70 070-307 92 34 e-post
Assistent:  Frida Westman 0525-660 09 070-696 00 89 e-post
 
Bibarn  Anja Randa 0525-420 70 070-307 92 34 e-post
Bibarn  Ulla-Britt Karlsson 070-252 45 49 e-post
Bibarn  Sofia Melander 0525-530 78 070-658 88 45e-post
Bibarn  Bodil Martinsson 070-544 05 47e-post
Bibarn  Ulla Ericson 070-555 50 78e-post
Bibarn  Svea Arvidsson 076-160 70 04e-post
 
Drottningodlingsgrupp:  Bertil Berntsson0525-351 34 070-623 81 69 e-post
 Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
 Vello Römmel0525-354 41 070-615 42 13 e-post
 Håkan Karlsson 0525-370 66 070-537 04 02 e-post
 
 Svärmfångare:  Henrik Hübinette 070-331 73 37 e-post
 Svärmfångare:  Inge Martinssn 072-742 06 91 e-post
 Svärmfångare:  Bertil Olausson0525-260 31 073-082 95 28 e-post
 
Honungsbedömning. S. Maria Martinez Karlsson 070-667 76 35 e-post
Honungsbedömning.  Svea Arvidsson 076-160 70 04e-post
Honungsbedömning.  Eva Ahlström 0525-364 36 070-383 33 04 e-post
Honungsbedömning.  Natalia Afanaseva 0524-402 12 070-716 68 09 e-post
 
Samordna vaxhantering.  Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
 
Materialförvaltare:  Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
Medhjälpare:  Bertil Berntsson0525-351 34 070-623 81 69 e-post
 
Revisor sammank.  Margareta Nilsson0525-213 65 070-307 96 56 e-post
Revisor  Anita Älgemon 0525-504 40 070-240 91 00e-post
 
Valberedning sammankallande Anja Randa0525-613 98 070-249 48 00 e-post
Valberedning  Vello Römmel0525-354 41 070-615 42 13 e-post
Valberedning  Bodil Martinsson 070-544 05 47 e-post
 
Bitillsyn (Tanum kommun,
samtliga församlingar)  
Vello Römmel0525-354 41070-615 42 13 e-post
Bitillsynsansvarig,
Länsstyrelsen, Västra Götaland  
Karin Jarl010-224 56 51070-277 71 42 e-post
 

 Kontaktuppgifter.

Post, även epost, i första hand till ordföranden, Maria Martinez Karlsson.
Bank: Sparbanken Tanum. Bankgiro 716-6192. Tanums Biodlareförening.  |   SWISH 123 240 96 96