Om föreningen

 Tanums Biodlareförening har sina rötter från förra seklets begynnelse.

  Vi har medlemmar i alla åldrar, alla har ett gemensamt intresse - Bin och Biodling.
  Många av oss har egna bin/bisamhällen. Andra är för tillfället utan, eller är bara intresserade av bodling i allmänhet.
  Vi har kurser i biodling, gör besök hos andra biodlare, möten/föredrag, film/bildvisningar mm.

 

Styrelsen och funktionärer för 2018-19

Befattning  NamnTelefonMobilE-post
Ordförande  Maria Martinez Karlsson0525-370 66 070-667 76 35 e-post
V. ordf.   Eva Joelsson 0524-701 67 072-307 01 67 e-post
Sekreterare   Siv Svensson 0525-353 53 070-649 68 73 e-post
Kassör  Vello Römmel0525-354 41070-615 42 13 e-post
Ledamot  Lennart Karlsson 0524-520 40 070-628 51 98 e-post
Ledamot  Ulla Ericson 070-555 50 78 e-post
Ledamot  Robert Larsson 073-336 47 03 e-post
 
 UtbildningsansvarigVello Römmel0525-354 41 070-615 42 13 e-post
 
Bigården: Föreståndare:  Håkan Karlsson 0525-370 66 070-537 04 02 e-post
Bigården: Föreståndare:  Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
Bigården: Bisittare:  Bertil Berntsson0525-351 34 070- 623 81 69 e-post
Assistent:  Jan-Evert Mathson0525-206 77 070-685 16 04 e-post
Assistent: Vello Römmel0525-354 41 070-615 42 13 e-post
 
Drottningodlingsgrupp:  Bertil Berntsson0525-351 34 070-623 81 69 e-post
  Eva Ahlström 0525-364 36 070-383 33 04 e-post
 Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
 Vello Römmel0525-354 41 070-615 42 13 e-post
 Håkan Karlsson 0525-370 66 070-537 04 02 e-post
 
Honungsbedömning. S. Maria Martinez Karlsson0525-370 66 070-667 76 35 e-post
Honungsbedömning.  Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
Honungsbedömning.  Eva Ahlström 0525-364 36 070-383 33 04 e-post
Honungsbedömning.  Natalia Afanaseva 0524-402 12 070-716 68 09 e-post
 
Samordna vaxhantering.  Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
 
Materialförvaltare:  Lennart Karlsson 0525-440 09 070-628 51 98 e-post
Medhjälpare:  Bertil Berntsson0525-351 34 070-623 81 69 e-post
 
Revisor sammank.  Margareta Nilsson0525-213 65 070-307 96 56 e-post
Revisor  Anita Älgemon 0525-504 40 070-240 91 00e-post
Ersättare  Henrik Hübinette 0525-233 62 070-331 73 37 e-post
 
Valberedning, sammank.  Elisabeth Oskarsson 070-571 83 18 e-post
Valberedning  Anneli Persson0525-354 15 070-868 9916 e-post
Valberedning  Helen Tandemar 070-782 25 30 e-post
 
Bitillsyn (Tanum kommun,
samtliga församlingar)  
Vello Römmel0525-354 41070-615 42 13 e-post
Bitillsynsansvarig,
Länsstyrelsen, Västra Götaland  
Karin Jarl010-224 56 51070-277 71 42 e-post
 

 Kontaktuppgifter.

Post, även epost, i första hand till ordföranden, Maria Martinez Karlsson.
Bank: Sparbanken Tanum. Bankgiro 716-6192. Tanums Biodlareförening.  |   SWISH 123 240 96 96