Kursverksamhet.

Biodling är en verksmhet/hobby, som man lätt kan lära sig. För att bli en riktigt duktig biodlare, krävs dock en del kunskaper. Man kan försöka läsa sig till det man för tillfället behöver veta, men risken är stor att man missar något väsentligt.

Att på egen hand plöja igenom en kursbok, kräver sin man/kvinna. Man börjar med stor iver, men alltför ofta rinner det hela ut i sanden.

För att förenkla det hela, har vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ett antal kurser, både för nybörjare och litet mer försigkommna.

Planerat utbud ser Du längre ner på sidan.

För att en kurs skall bli av, krävs att det är tillräckligt många anmälda.

Har Du någon idé, eller önskemål, tveka inte att kontakta den som är utbildningsansvarig. .

Glöm inte att läsa den allmänna informationen längre ner på sidan.

För att få mer information klicka på ett understruket kursnamn.

Aktuella kurser. För att få mer information, klicka på understruket kursnamn (länk).

Kurs Startdatum Innehåll. Anmälan senast
Nästa
Nybörjarkurs
Startar
mars 2023
Lär Dig det Du behöver för att komma igång.
7 teori och 3 praktikpass.
2023-03-09
Nästa
Ddrottningodling.
Startar
maj 2022
För den som vill lära sig drottningodlingens mysterier... 2022-04-20
Lite info om kurserna.

Deltagarantal för kursstart
För att en kurs skall bli av krävs minst 4 deltagar.
Undantag: Nybörjarkursen - minst 6 anmälda, och max ca 10 deltagare.

Kurslokal:
Anges i kallelsen till kursen.

Kursavgift:
Sv (Studieförbundet Vuxenskolan), skickar en kombinerad kallelse och faktura.

Fika:
Föreningen bjuder på fika första sammankomsten, därefter gäller den egna fikakorgen.

Samarbetspartner:
Vår kursverksamhet bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).