Tanums Biodlareförening's hemsida

Hej hä hittar Du några bilder från Kärret's IF klubbstuga

Mycket Nöje!

Bilder från Kärret.. Publicerad: 170402


Så ser det ut när man kommer fram. Parkering på båda sidor av vägen.


Framsidan.


Baksidan, med kallförråd.


Baksidan, annan vinkel.


Parkering på höger sida.


Invändigt, vänster, sett från entren. Stor lokal.


Vy åt höger.


Köket.


Köket.

2017-04-19. Inflytten. Publicerad: 170422


Framsidan.


Bigården, sett från parkeringen.


Bigården sedd från "fotbollsplanen".