Dokument

Här finns dokument om föreningen, som protokoll, verksamhetsberättelser, regelverk mm.
Litet längre ner finns (länkar) till en del externa, användbara dokument.

OBS Alla länkarna öppnas i nytt fönster. Stäng fönstret för att komma tillbaks hit!! OBS

Vill Du ladda ner en PDF-fil, högerklicka, välj spara som...

Föreningsdokument 

Anvisningar.

LathundLathund för honungstävling och bedömning.

Regelverk. 

SFS-1974-211Bisjukdomslagen.
SJVFS-1974-212Bisjukdomsförordningen.
SJVFS 2018:28 Föreskrifter för bekämpninga av Amerikans Yngelröta och Varroakvalster.
SJVFS-2015-15Smittförklarade områden.

Andra användbara dokument. 

Stadgar.SBR's standardstadgar för riks- distrikts- och lokalförening.
Honungsbedömningsreglemente.Styrdokumentet för honungsbedömningskommite'n.
Bihusesyn (PDF).Dokumentet för egenkontroll.
Uppställningsplats (PDF).Blanketten för att anmäla biinnehav.
Säkerhetsdatablad.SBR's sida med säkerhetsdatablad.