Onyttigt vetande kanske, men medge att det är intressant!

  • Ett bi väger ca 0,1 gram. Drottningen är mer än dubbelt så tung ca 0,23 gram.
  • I ett bisamhälle kan det finnas upp till 90 000 bin. Dvs ca 9 kg bimassa!
  • En bidrottning kan lägga upp till 3 000 ägg per dygn vilket är tre ggr hennes egen vikt.
  • Ett arbetsbi under sin tid som flygbi (1-2 v.) flyger ca 15 mil.
  • Ett flygbi kan samla nektar till ca 2,5 gram honung.
  • För att få en burk honung (700 g), har bina gjort ungefär 10 miljoner besök på blommor och växter.
  • Det krävs en  flygsträcka av 4000 mil, alltså runt ekvatorn för att samla in nektar till en  burk honung.
  • Att i Sverige produceras per år 2 600 ton honung av ca: 6 miljarder bin, vilka gjort ca: 40 000 miljarder besök på blommor och växter. För att samla in nektar till all denna honung har krävts en sammanlagd flygsträcka på 16 miljarder mil eller 4 miljoner varv runt jorden.