Om bin och biodling   -> Bihälsa -> Varroa

Info

Varroa. Sidan under uppbyggnad. Kolla ofta!!

Sensommar.    Varroaläget?    Friska vinterbin?

Det är hög tid att fundera över hur mycket varroa jag har. Det enkla svaret är - mer än tillräckligt. Alltså hög tid att fundera över binas övervintringsförmåga. Det är ju nu vinterbina föds.

Vill man ha friska vinterbin, så måste man se till att varrotrycket är lågt nu.

Kan alltså vara lämpligt att vidta någon bekämpningsåtgärd, när man har skattat all sommarhonung.

Oxalsyrabehandlingen längre fram i höst påverkar knappast vinterbinas hälsa, dom kvalsterna man blir av med då har redan gjort sitt jobb, dvs spridit virus - infekterat bin. Den behandlingen går ut på att bina skall ha ett lågt varroatryck på våren nästa år, när yngelsättningen börjar.

Det gäller alltså att ha en rejäl framförhållning i bekämpningen av varroan.

Det vi gjorrde eller inte gjorde i somras påverkar alltså i hög grad hur bina mår nästa år.

Det påverkar ju dessutom i hög grad binas övervintringsförmåga.


Oxalsyrabehandling. Publicerad: 211027


Lite information om varroa och oxalsyra.

Snart är vi väl klara med skattning, slungning, infordring...
DVS dags att fundera på nästa steg, någon form av varroabekämpning. Den bekämpning vi gör nu på hösten syftar till att få ner kvalstertrycket på låg nivå, så att bina får en bra start nästa vår. Det har alltså inget med friska vinterbin att göra. Det tåget gick ungefär månadsskiftet juli/augusti.

Oxalsyra eller myrsyra-behandling? Har man gjort andra bekämpningsåtgärder under säsongen borde det räcka med en oxalsyrabehandling. Misstänker man hög kvalsternivå, kan det vara befogat med både och. (Vi har nog många gånger betydligt mer kvalster än vi vill tro!)

Oxalsyrabehandlingen skall göras när samhället är yngelfritt, dvs slutet oktober och framåt (oxalsyren tränger ej in i täckta celler, och är alltså verkningslös mot kvalster i täckta yngelceller).

Bina skall helst ha gått i vinterklot, det gör att oxlsyrablandningen sprids efektivare bland bina.
Utetemperatur mellan -5 och +5 gr Celsius.

Man droppar oxalsyralösningen på bina i kakgatorna, alltså inte på ramarna.

Man blandar till oxalsyralösningen med viktförhållandena 75:1000:1000.
DVS 75 g oxalsyrakristaller (skall vara oxalsyradihydrat) blandas med en liter vatten och ett kg socker. Då får man ca 1,7 liter brukslösning. Räcker till ca 50 samhällen.

Påsen med oxalsyran från föreningen blandas till så här:

Oxalsyra1 påse7,5 gram
Socker100 gram(1 hg)
Vatten100 gram(1 dl)

Räcker alltså till ca 5 samhällen (det blir ju ca 1,7 dl).

Rör om ordentligt. Allt ska lösa sig.
Serveras ljummen (ca 40 grader).
Utetemperatur -5 till +5 grader.

Lösningen har begränsad hållbarhet och bör förbrukas inom några veckor. Förvaras kallt.


Dosering för LN-ramar/lådor:

  • Litet samhälle 20-25 ml.
  • Normalt samhälle 25-30 ml.
  • Stort samhälle 30-35 ml.
Skall vi vara riktigt petiga borde större ramar kräva större dos, t. ex. norskramar ca 20 % mer.

Lycka till/Vello

Mer att läsa:

  • SBR Om Varroa
  • Broschyren Varroabekämpning med ekologiska metoder (PDF)
  • Broschyren Varroabekämpning med spärrbox (PDF)
  • Broschyren Bekämpa Varroa (PDF)
  • Jordbrukssverket. Bisjukdomar.