Om bin och biodling --> Bihälsa --> Regelverket       

Vad finns här?.

Anmälan om innehav av, och uppställningsplats för bin

Du vet väl att man vart tredje år skall anmäla bi-innehav till länsstyrelsen.
Gäller även när man 'blir med bin', oavsett år. Därefter enligt nedan.
2012 var ett sånt där 'vart tredje' år. Har Du gjort din plikt, som bisjukdomslagen föreskriver?
Nästa gång är alltså 2015 osv.

Blankett finns här (PDF)   (Öppna, fyll i, skriv ut och skicka in).

Får man ha bin?

Ja det får man, och det finns egentligen inga hinder för att skaffa sig bin. Däremot har man som biodlare/biägare några få skyldigheter.

1. Man måste anmäla bi-innhav till länsstyrelsen. Detta för att bitillsynsmannen ska veta var det finns bin.
2. Bisjukdomslagen säger att man är skyldig anmäla/bekämpa vissa bisjukdomar. Se bisjukdomslagen nedan.
3. Vi får inte flytta bin hur som helst. Se flyttningsregler nedan.

Flyttnigsregler.

Reglerna är ganska enkla:
1. Inom samma församling är det fritt att flytta omkring bin och redskap av alla de slag.
2. Flytt över församlingsgräns kräver flytt-tillstånd. Utfärdas av bitillsynsman, efter utförd besiktning.

Observera att reglerna gäller allt som kan tänkas ha haft kontakt med bin, vax, honung..

Godkänd biodlare..

Godkänd biodlare

Om man har minst tre års arfarenhet av biodling, kan man gå en kurs för att bli av Jordbruksverket godkänd biodlare.
Kursen omfattar en rejäl duvning om bisjukdomar och en hel del om regelverket, framförallt om flyttregler. Efter genomgången kurs kan man ansöka om att bli Godkänd biodlare, ansökan skickas till Jordbruksverket.

Som godkänd biodlare kan man av bitillsynsman, efter utförd besiktning, få tillstånd att under en tidsbegränsad period flytta meteriel mellan hembigården och de i förväg anmälda utbigårdarna. Vid annan flytt, t.ex. försäljning, flytta drottning till parningsstation osv, gäller vanliga regler, dvs bitillsynsman skall utföra besiktningen, och utfärda flyttintyg.

Före varje flyttnig av grejor skall den godkände biodlaren själv utföra en besiktning. Vid minsta misstanke om anmälningspliktig bisjukdom skall bitillsynsman kontaktas.

Svärmfångstkupor. Tillåtna under tiden 15 maj - 31 juli.

Efter anmäl till bitillsynsman,
är det, enligt bisjukdomslagen, tillåtet att under tiden 15 maj - 31 juli, ha svärmfångstkupor stående med öppet fluster.

Bisjukdomslagen

Enligt OIE är följande sjukdomar/parasiter anmälningspliktiga:

 1. Trakékvalster.
 2. Amerikansk yngelröta.
 3. Europeisk yngelröta.
 4. Lilla kupskalbaggen.
 5. Tropilaelapskvalster.
 6. Varroakvalster.

Bisjukdomslagen omfattar följande sjukdomar/parasiter, (anmälningsplikt/bekämpning):

 1. Amerikansk yngelröta.
 2. Varroakvalster.
 3. Trakékvalster.

EU-regelverket har anmälningsplikt för:

 1. Lilla kupskalbaggen.
 2. Tropilaelapskvalstret

Av alla dessa förkommer Amerikansk o Europeisk yngelröta, samt varroakvalstret i Sverige. Övriga har ännu inte påträffats/påvisats i Sverige.

Förekomst av trakékvalster och tropilaelapskvalster, kan bara konstateras vid laboratrieundersökningar av biprover.

I praktiken innebär allt detta att man vid minsta misstanke om "konstig" åkomma kontaktar lämplig myndighet (bitillsynsman/länsstyrelsen).

Bekämpningsplikt.

För amerikansk yngelröta finns detaljerade förskrifter i lagen, kortfattat innebär det att samhället destrueras, all material skall saneras.
Läs mer under rubriken Yngelröta


Varroakvalster kan inte utrotas, så det återstår bara att bekämpa, och försöka hålla förekomsten på låg nivå. Lagen föreskriver att vi skall bekämpa, men lämnar rätt stort utrymme för hur vi gör.
Läs mer under rubriken Varroa.

Referenser

Bisjukdomslagen (1974:211) SFS nr: 1974:211
Bisjukdomsförordningen (1974:212) SFS nr: 1974:212
Föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin. SJVFS 2002_046