Om bin och biodling   --> Bihälsa --> Nosema/Utsot

Nosema

Nu när våren kommer är det kanske litet sent att tänka på hur viktigt det är att man smält ner och rensat/bytt ut vax. Det är ett led i att befrämja friska samhällen under kommande säsong, speciellt för att sänka mängden nosemasporer i samhällena. Alla utbyggda ramar som sparats till kommande säsong bör behandlas med ättiksyra, detta är ett effektivt sätt att sänka sporantalet vad gäller nosema (ättiksyran tar även vaxmottägg).

Vax förorenat med nosemasjuka bins exkrementer är nosemans viktigaste spridningsväg. Utsot kan förekomma utan koppling till nosema, men när utsot och nosema förekommer samtidigt sprider utsoten nosemasporer effektivt. Påbörjas yngelsättningen mycket tidigt på våren är risken större att nosemaparasiten hinner spridas tillräckligt i samhället för att inverka menligt på bisamhällets fortsatta utveckling. I starkt angripna samhällen kan sporer ofta påträffas i fodret. Röveri kan i sådana sammanhang effektivt sprida parasiten mellan samhällen. Även vattenhämtning utgör en viss smittspridningsrisk mellan samhällen. Bin som släpper avföring i samband med vattenhämtning kan på så vis förorena vattenplatsen med nosemasporer.

Nosemaangrepp påverkar risken för att samhällen utvintrar (dör). Vidare påverkas honungsproduktionen negativt och står i proportion till hur angripet samhället är på våren.

Vaxkakor kan behandlas med ¾ dl 75 % ättiksyra per 10 ramar med lådor staplade på varandra, med tät botten och en behållare med syra överst. Lägg ett hopknycklat papper som veke. Denna behandling får stå några veckor, sedan när ramarna ska användas luftas dessa några timmar.

Mer info:
SBR's hemsida om nosema.

Utsot.

Utsot kan ha orsakats av nosema, men det är inte alltid säkert. Spillningen ser ut som stora blaffor vid nosemaangrepp, annars mer  som avgränsade prickar.

I vilket fall som helst bör samhället få litet hjälp på traven. Gör förslagsvis så här:

Flytta hela samhället, dvs inklusive botten och tak, åt sidan. Ställ en väl rengjord och ”flamberad” kupa och botten på ordinarie plats. Fyll lådan med ramar, tar du utbyggda, slungade, skall de helst vara ljusa och behandlade med ättiksyra. Anpassa antalet ramar efter bistyrkan. Glöm inte foder/pollen ramar. För att de skall må bra skall de sitta trångt, då kan de hålla värmen, det skapar en gynnsam miljö i kupan. Ta sedan och skaka ner bina från det gamla samhället. Försök och se om drottningen är med, annars kolla efter ett tag för att se ägg/larver. Undvik direkt kontakt mellan gamla och nya samhället. Sätt på ett nytt tak, använd alltså inte det gamla.

Vad göra med det ”skitiga” samhället. Ja ser det för dj-t ut, gör en brasa. Annars gör rent ”flambera”, använd ättiksyra… och sunt förnuft.