Om bin och biodling   -> Bihälsa -> Kalk/sten-yngel

Kalkyngel

Kalkyngel orsakas av en mögelsvamp (Ascosphaera apis), som larverna får i sig med maten.
Sporerna är ganska livskraftiga, och tros kunna överleva i ca 15 år.
Larverna blir först mjuka, sedan hårda mumier, som ligger lösa i cellerna.
Mumierna kan ses som små vita "kritbitar" på kupbotten. Då är angreppsgraden hög.
När mumierna övergår i sporstadiet blir de grågröna, och är då smittbärande.

Allvarligare utbrott (stor utbredning) av kalkyngel är relativt sällsynta. Enstaka samhällen angrips då och då.

Bekämpning.

Ingen egentlig bekämpning behövs. För det mesta reder bina ut det själva.
Är samhället svårt angripet, rensa ut mumier, bränn kakor med angripna larver.
Ombona samhälle med gott om foder. Sörj för god ventilation (mögel trivs i fuktig miljö).
Byt vax. Mycket av smittan, dvs sporer, lagras i vaxet.
Ett eventuellt byte av drottning, till en som ger mera städvilliga bin, kan också hjälpa.