Om bin och biodling  -> Bisamhället

Drottningen.       Färgmärkning.    Sista siffran i årtalet bestämmer färg.

    
2010
2015
2011
2016
2012
2017
2013
2018
2014
2019

Drottningen - allmänt

Drottningen är utan tvekan samhällets viktigaste individ. Utan en fungerande drottning riskerar ett bisamhälle att gå under. Drottningen är också den enda fullt utvecklade honan i samhället. Hennes närvaro annonseras genom de feromoner, dofter, som hon avger. Dessa dofter sprids genom hela samhället. Försvinner drottningen, så avtar också doften av henne, bina blir rastlösa och letar förtvivlat efter sin drottning. Hittas hon inte börjar arbetet med att föda upp en ny drottning.

Drottningen - från ägg till drottning.

Drottningen, och arbetsbina, utvecklas ur befruktade ägg. Skillnaden är att drottninglarven hela tiden matas med fodersaft, drottninggelé, arbetsbina får efter några dagar fodersaften "utspädd" med honung. Detta gör att drottningen utvecklas fortare, 16 dygn, och blir också könsligt fullt utvecklad.

Ca en vecka efter kläckningen är drottningen könsmogen.

Drottningen - Parning.

En vacker och solig dag, ca en vecka efter kläckningen, när det är 20 grader varmt, så är det dags för parningsflykten. Någonstans i terrängen samlas traktens drönare, det är samma plats år från år. Dit flyger drottningen, och så högt upp hon kan. Bara de starkaste drönarna har chansen att följa med upp. Det är med dessa drottningen parar sig. Hon parar sig tills spermabehållaren är fylld. Det kan behövas flera flygturer.

Drottningen och jobbet.

Efter parningen återvänder drottningen till kupan, och lever sedan resten av sitt liv i mörkret därinne. Undantaget är om samhället svärmar, då följer ju den gamla drottningen med svärmen ut.

Och nu förväntar sig bina att drottningen skall sörja för tillväxten i samhället, och det gör hon verkligen.

Under högsäsong kan en ungdrottning lägga uppemot 3000 ägg per dygn!

En ungdrottnig håller ofta också på och lägger ägg långt in på hösten, och startar tidigt på våren.

Efter  två-tre år avtar hennes kapacitet, varför biodlaren ofta byter drottning vartannat eller vart tredje år. Gör man det har man hela tiden ett samhälle som presterar bra.

En drottning kan bli 5 år gammal, i enstaka fall ännu äldre. Hon är den enda individen i samhället som kan bli flera år gammal

Ofta byter bina ut drottningen när hennes kapacitet börjar avta.

Drönarmor. Oparad drottning.

Skulle vädret vara otjänligt, och drottningen inte har möjlighet att para sig, så avtar brunsten efter ca en månad, och sedan kan hon inte bli parad.

Bina kräver ändå att hon skall lägga ägg, och matar upp henne, så att hon börjar lägga ägg.

Eftersom hon är oparad kan äggen inte befruktas, och då blir det bara drönare. Samhället "pucklar". Ett sådan samhälle kan ju inte överleva. Det finns ju till slut inga arbetsbin.

Enda boten är ett byta ut drottningen.

En drottning kläckt sent på hösten kan råka ut för att det inte finns drönare. Det blir då samma tråkiga resultat, men man upptäcker det inte förrän på våren året därpå. Då har man oftast inte tillgång till drottningar. Boten är att ta bort drottningen och slå ihop med ett annat samhälle.

I det läget är det bra att ha övervintrat någon liten avläggare, d.v.s. man har en "reservdrottning"!

Äggläggande arbetsbin.

Förlorar samhället sin drottning i ett läge där det inte finns material, att dra upp en ny drottning, så tar sig bina för att mata upp ett (eller tom flera) arbetsbin, så att de blir äggläggande.

Den här "drottningen" är garanterat oparad! Resultatet blir också bara "puckelyngel"!

Ofta är det hopplöst att hitta dessa "drottningar", och bina accepterar inte en ny drottning! De har ju!!

En litet "rå" metod att komma tillrätta med problemet är att slå ut alla bina på marken framför samhället. Bina flyger tillbaks in. "Drottningen" är för tung, och kommer inte tillbaka in!! Så hon blir lämnad på marken att dö!

Tillsätt ny drottning, och allt är åter normalt!

Nöddrottning.

Om samhället förlorar sin drottning, och det inte finns spätt yngel, max ca 1,5 dygn gammalt, tar bina en litet större (=äldre) larv och matar denna med drottninggelé. Det blir en drottning, men den har inte full kapacitet.

Ofta byter bina ut "nöddrottningen" mot en riktig, när de har tillgång till riktigt material igen.

Drottningtillsättning.

Drottningtillsättningenär ett viktigt moment, som man ibland misslyckas med.
Några saker att tänka på innan man försöker:

  • Ingen äggläggande drottning.
  • Ingen ungdrottning.
  • Ingen drönarmor.
  • Inga viceceller.
  • Inga äggläggande arbetsbin.

Man brukar anvånda endera av två metoder, för att få samhället att acceptera en ny drottnnig.

  • Få drottningen att anta samhällets lukt, innan hon släpps loss.
  • Chocka samhället, och släpp lös drottningen, i tumultet, som uppstår.

Den vanligaste metoden är nog med någon form avutätningsbur, dvs en ask, bur eller något liknande, där drottningen stängs in och hon och bina får äta/gnaga sig in till varandra.
Buren hängs mellan ett par ramar, eller trycks fast på en yngelram. Efter ca ett dygn kan man göra en kontroll, och se om drottningen går lös. Ser allt lugnt ut, och bina inte jagar drottningen, ja då har man lyckats. Om inte, ta om det hela.

Man kan i stället för buren trycka fast en täckt drottningcell direkt på en yngelram. I övrigt samma koll, efter lämplig tid.

Lycka till!