Om bin och biodling  --> Bisamhället

Bisamhället och dess invånare.

Bisamhället.

Vad hittar vi i ett bisamhälle?
Jo tre olika individer, med var sin, för samhället, livsviktig funktion.

NamnAntalFunktion
Drottning1Aldrig mer än EN. lägger ägg => nytt yngel, dvs nya bin.
Drönare1000 - 3000Finns bara under sommaren. Parar drottningen.
Arbetsbin10 000 - 70 000Största antalet ca juli månad. Gör allt jobbet.

Litet mer info.

Det kan bara finnas en drottning i ett bisamhälle, skulle två drottnigar mötas, så börjar de slåss.
Kampen slutar när den ena är död.

Drönarna finns bara under sommaren, och har som sin enda uppgift att para sig med ungdrottningar.
På hösten slänger bina ut drönarna.

Arbetsbina gör allt jobbet i samhället, putsar, städar matar/ammar larver, vaktar på flustret, samlar in nektar....