Om bin och biodling  -->Avläggare

Göra avläggare?

Att göra avläggare, är att skapa ett nytt bisamhälle.

Det finns många anledningar att skapa en avläggare:

 • Ersätta vinterförluster.
 • Öka ut bigården.
 • Ha drottnigar i reserv, om ett samhälle av någon anledning skulle förlora sin.
 • Sälja till behövande.
 • Ett led i att bekämpa varroa.
 • ...

En variant - bina får dra upp en egen drottning.

Gör såhär:

  Ta:
 • En honungsram.
 • En pollenram.
 • En ram med ägg/spätt yngel.
 • En eller flera ramar med täckt yngel.
 • En ram med vax, gärna utbyggd.
 • En ram med bara mellanvägg.
Placera i låda i ordning, som ovan.
Skaka ner bin från några ramar. Skall avläggaren stå hemma , så skaka ner mycket bin.
Flygbina flyger hem till modersamhället. Kontrollera bimängden efter någon dag. Behövs det fyll på.
Har Du möjlighet att flytta avläggaren några km bort, så behövs inte så mycket bin.

Bina drar nu själva upp en drottning från tillgängligt material.
Efter ca en månad (väderberoende) bör det finnas äggläggande drottning i samhället.
Du måste under tiden hålla koll på utrymme och fodertillgång. Fyll på om det ser ut att behövas.

Tips o varianter.
Görs avläggaren tidigt på säsongen, kan man ev vara snål, och ta färre yngelramar.
Då kan man göra många avläggare från ett samhälle,

Senare på säsongen får man ta till fler ramar med yngel och foder, och skaka ner mycket bin, om avläggaren skall bli stark nog att klara en vinter.
Sent på säsongen, kan det vara en chansning med parningen av drottningen.
I värsta fall sätter vädret stopp, och hon blir inte parad.
Vi får då en drönarmor, dvs hon lägger bara obefruktade ägg=drönare.
Drottningen kan också bli dåligt parad, fungerar normalt ett tag, och börjar sedan lägga drönarägg.

Nästa variant - Vi tillsätter en drottning..

Börja som ovan:

När allt är på plats sätt till drottningen t.ex. i en utätningsbur, eller vad Du har för material.
Kontrollera efter några dagar ett hon går lös i samhället. Om inte kan Du chansa på att bara släppa ut henne.
Är det en parad drottning, bör Du några dagar senare kunna se ägg och ev spätt yngel.
En oparad drottning kan behöva från några dagar till veckor innan Du kan se ägg/larver.
Hon (och drönarna) flyger bara ut om det är bra väder, och tillräckligt varmt.

Tips o varianter.
Som ovan.