Om bin och biodling  -> Bisamhället   ->Arbetsbiet.

Arbetsbiet.

Sidan under uppbyggnad. Kolla ofta!!

Allmänt.

Även om drottningen är det enskilt viktigaste biet i ett bisamhälle, så fungerar det inte utan arbetsbin. Det är dessa som gör allt jobbet i kupan, putsar, städar, bygger, ammar, vaktar, samlar nektat, hämtar vatten o pollen...

Antalet arbetsbin variera under äret, från 10000-20000 under vintern till uppemot 90000 sommartid i ett starkt samhälle.

Eftersom drottningen parar sig med mer än en drönare, så är det egentligen frågan om syskongrupper.
Detta är också förklaringen till varör bina i ett samhälle kan se olika ut, och tom ha olika humör!

Utveckling.

Utvecklingstider: Ägg 3 dygn, larv 6 dyg, puppa 12 dygn. Totalt 21 dygn.

Arbetsbiet utvecklas, precis som drottningen ur ett befruktat ägg. Drottninglarven matas hela tiden med fodersaft (drottninggele'). Arbetsbina får detta under de tre första dygnen. Sedan matas de med en med honung utspädd variant. Detta gör att arbetsbina blir könsligt outvecklade honor.

Bina kan dock "mata upp" ett arbetsbi till att bli äggläggande, men eftersom det då är frågan om en oparad "drottning" blir resultate bara drönare (puckelyngel).

Se även avsnittet om äggläggande arbetsbi under rubriken drottningen.