Om bin och biodling   -> Bihälsa -> Yngelröta

Info      Sidan under uppbyggnad, kolla ofta!

I Sverige förekommer två typer av yngelröta:

 • Amerikansk yngelröta
 • Europeisk yngelröta

Det är bara den amerikanska, som omfattas av bisjukdomslagen.

Som ni säkert vet har det varit utbrott av Amerikansk yngelröta i Uppland. Enlig Jordbruksverket är det en annorlunda variant av sjukdomen där symptomen är ganska lika Europeisk yngelröta och därför kan det  bli förväxlingar. Ännu mer angeläget att ta kontakt med bitillsynsman, några gånger för mycket än en gång för lite.

Den där 'en gång' har en tendens att urarta!

Amerikansk yngelröta

Sjukdomsförlopp.

Sjukdomen, som angriper larverna, orsakas av en sporbildande bakterie (Paenibacillus larvae).

 • Larverna får i sig sporer med födan.
 • I tarmen utvecklas sporerna till stavformade bakterier.
 • Bakterierna förökar sig, och tränger ut i kroppen.
 • Nu sker en snabb förökning.
 • Larven omvandlas till en seg massa.
 • I massan bildas nya sporer.
 • En enda död larv kan innehålla över två miljarder sporer.

Sporerna är extremt motståndskraftiga, och kan vara livskraftiga efter flera decennier. Det innebär att det är svårt att bli av med smittan.

Sporerna sprids inte bara av bina (felflygning, röveri, svärmar, vildbin o.s.v.), utan kanske framförallt av biodlaren, via utrustning som varit i kontakt med ett smittat samhälle (kontaminerat vax, ramar, slungutrustning mm mm). Att sedan ett samhälle kan vara smittat, utan att visa kliniska symptom underlättar inte heller.

Symptom.

 • Insjunkna cellock.
 • Spridda skurar av "hål" i yngelklotet.
 • Obehaglig doft (unken möglig jordkällare).
 • Tändsticksprovet ger en seg tråd.
 • I tomma yngelceller finns en intorkad skorpa (kan vara svår att se).

Vid minsta misstanke om amerikansk yngelröta skall biodlaren enlig lag, kontakta bitillsynsman, eller om denna inte kan nås, länsstyrelsen.

Bekämpning.

Bekämpningsarbetet är reglerat i lagstiftningen, och sker under ledning av bitillsynsmannen. Det innebär i praktiken att bisamhället förintas/avdödas och bränns. All materiel skall saneras. Materiel i dåligt skick eldas lämpligen också.

Alla bigårdar inom tre kilometers radie skall besiktigas.

Mer information:

Jordbruksverkets broschyr: ' Amerikansk yngelröta - biologi, diagnos och bekämpning (PDF)'.

Europeisk yngelröta.


Sjukdomsförlopp.


Europeisk yngelröta orsakas av en bakterie med namnet Melissococcus plutonius.

 • Med födan får larven i sig bakterier.
 • Bakterien konkurrerar om födan i tarmen.
 • Infekterade larver kan överleva om det finns rikligt med mat.
 • Larven producerar då infekterad avföring som avsätts i cellen när larven förpuppar sig.
 • De flesta larver som dör gör det i ringlarvstadiet.
 • Döda ringlarver rensas lätt ut av bina.
 • När det syns symptom på sjukdom i samhället har en relativt omfattande larvdöd redan skett.

Symptom.

 • Symtomen hos europeisk yngelröta kan variera betydligt
 • Detta beroende på vilka olika sekundära nerbrytare som angriper larven när den väl har dött.
 • Larver som dör på ringlarvstadiet får ofta en karakteristisk ljusbrun, gulaktig färg som emellertid inte är enhetligt jämn över hela larven.
 • Trakésystemet, som inte är synlig på en frisk larv, framträder som vita linjer över larvkroppen.
 • Om ynglet dör i täckta celler kan en täckt yngelkaka ha ett utseende som påminner om amerikansk yngelröta, med insjunkna cellock som bina bitit hål i.

Säker diagnos på europeisk yngelröta kan bara göras på laboratorium.

I Sverige utgör europeisk yngelröta normalt inget betydande problem och kontrollåtgärder är därför oftast inte behövliga.  Viktigast i Sverige är kanske att sjukdomen kan förväxlas med amerikansk yngelröta eftersom också europeisk yngelröta förekommer med yngel som dör i täckta celler.

Vid misstanke om europeisk yngelröta skall bitillsynsman informeras.