Tanums Biodlareförening's hemsida

Hej och välkommen till Tanums Biodlareförening.
Med den här sidan vill vi slå ett slag för vår förening och biodling i synnerhet.
Här kan Du hitta information om föreningen, biodling, kurser, aktiviteter mm.

Mycket Nöje!

SBR och projekt VSH-bin. Publicerad: 170126

SBR har under 2016 startat ett projekt om VSH-bin. VSH = Varroa Sensitive Hygien.
Det betyder bin med förmåga att upptäcka och rens ut varroangripet yngel.

Vi skall på denna sida försöka hålla oss informerade om vad som sker.

Projektets hemsida www.vshbin.se

Projekt VSH-bin. Publicerad: 170126

Hej alla!

Här kommer lite nytt från projektet "VSH-bin i Sverige".

Vi har under hösten jobbat mycket med att besöka biodlare och föreningar för att sprida information om projektet, vsh-egenskapen och om det avelsarbete som bedrivs med varroatoleranta bin. Jag har haft nöjet att få diskutera biodling med många duktiga och mycket erfarna biodlare, och även om vi arbetar på lite olika sätt med våra bin så strävar vi alla efter att bina ska vara snälla, friska och ge oss goda honungsskördar. Det är viktigt att vi i projektet har högt i tak och kan diskutera olika idéer med varandra. Detta kommer gynna oss alla i längden och bidra till att vi gör framsteg i vårt avelsarbete och i projektet.

Vi har tagit fram en instruktion för hur man på ett enkelt sätt kan mäta tillväxten av kvalster i sina bisamhällen. Denna information kan ge en indikation på om det finns ett hygieniskt beteende (t.ex. VSH) hos bisamhället eller inte. Jag har bifogat denna instruktion så ni kan ta del av den och gärna sprida den till andra intresserade.

Om man sedan tidigare konstaterat en låg tillväxt av kvalster eller på annat sätt upplevt att samhället har ett hygieniskt beteende kan man istället direkt göra ett enkelt VSH-test som vi kallar screeningtest för VSH. Vi har även gjort en enkel instruktion för detta som jag även den bifogar i detta mail.

Besök gärna projektets hemsida www.vshbin.se om ni vill veta mer om projektet och VSH. Den uppdateras kontinuerligt med ny information om vad som händer i projektet.

Slutligen vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och ser fram emot en spännande biodlarsäsong nästa år där vi förhoppningsvis kan jobba tillsammans för varroatoleranta och därmed friskare bin.

MVH Richard Johansson
Projektledare VSH-bin i Sverige

 

Dokument:

Mäta_kvalstertillväxten.pdf
Screeningtest_VSH.pdf